Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen geluidshinder van vliegverkeer: % 65-plussers

Percentage ouderen dat geen geluidshinder van vliegverkeer ervaart