Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geluidshinder van buren: % 65-plussers

Percentage ouderen dat ernstige geluidshinder van buren ervaart