Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige geluidshinder van buren: % 65-plussers

Percentage ouderen dat matige geluidshinder van buren ervaart