Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen geluidshinder van buren: % 65-plussers

Percentage ouderen dat geen geluidshinder van buren ervaart