Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geluidshinder van brommers/scooters: % 65-plussers

Percentage ouderen dat ernstige geluidshinder van brommers/scooters ervaart