Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige geluidshinder van brommers/scooters: % 65-plussers

Percentage ouderen dat matige geluidshinder van brommers/scooters ervaart