Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Meer geluidshinder door coronacrisis: % ouderen

Percentage ouderen dat meer geluidshinder ervaart door de coronacrisis