Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geluidshinder van wegverkeer <50 km/uur: % 19-plussers

Percentage 19-plussers dat ernstige geluidshinder van wegverkeer <50 km/uur ervaart