Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige geluidshinder van brommers/scooters: % 19-plussers

Percentage volwassenen en ouderen dat matige of ernstige geluidshinder van brommers/scooters <50 km/uur ervaart