Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige geluidshinder van brommers/scooters: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat matige of ernstige geluidshinder van brommers/scooters <50 km/uur ervaart