Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige geluidshinder van buren: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat matige of ernstige geluidshinder van buren <50 km/uur ervaart