Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige geluidshinder van treinverkeer: % 19-plussers

Percentage volwassenen en ouderen dat matige of ernstige geluidshinder van treinverkeer ervaart