Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige geluidshinder van treinverkeer: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat matige of ernstige geluidshinder van treinverkeer ervaart