Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige geluidshinder van windturbines/windmolens: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat matige of ernstige geluidshinder van windturbines/windmolens ervaart