Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige geluidshinder van windturbines/windmolens: % 19-plussers

Percentage volwassenen en ouderen dat matige of ernstige geluidshinder van windturbines/windmolens ervaart