Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige geluidshinder van wegverkeer <50 km/uur: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat matige of ernstige geluidshinder van wegverkeer <50 km/uur ervaart