Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige geluidshinder van wegverkeer <50 km/uur: % 19-plussers

Percentage volwassenen en ouderen dat matige of ernstige geluidshinder van wegverkeer <50 km/uur ervaart