Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geluidshinder van buren: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat ernstige geluidshinder van buren ervaart