Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geluidshinder van vliegverkeer: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat ernstige geluidshinder van vliegverkeer ervaart