Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geluidshinder van wegverkeer >50 km/uur: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat ernstige geluidshinder van wegverkeer >50 km/uur ervaart