Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geluidshinder van wegverkeer <50 km/uur: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat ernstige geluidshinder van wegverkeer <50 km/uur ervaart