Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige geluidshinder van wegverkeer <50 km/uur: % 19-plussers

Percentage 19-plussers dat matige geluidshinder van wegverkeer <50 km/uur ervaart