Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geluidshinder van brommers/scooters: % 19-plussers

Percentage 19-plussers dat ernstige geluidshinder van brommers/scooters ervaart