Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige geluidshinder van brommers/scooters: % 19-plussers

Percentage 19-plussers dat matige geluidshinder van brommers/scooters ervaart