Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige geluidshinder van vliegverkeer: % 19-plussers

Percentage 19-plussers dat matige geluidshinder van vliegverkeer ervaart