Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen geluidshinder van vliegverkeer: % 19-plussers

Percentage 19-plussers dat geen geluidshinder van vliegverkeer ervaart