Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige geluidshinder van buren: % 19-plussers

Percentage 19-plussers dat matige geluidshinder van buren ervaart