Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen geluidshinder van buren: % 19-plussers

Percentage 19-plussers dat geen geluidshinder van buren ervaart