Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Meer geluidshinder door coronacrisis: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat meer geluidshinder ervaart door de coronacrisis