Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige geluidshinder van bedrijven/industrie: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat matige of ernstige geluidshinder van bedrijven/industrie ervaart