Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige geluidshinder van buren: % volwassenen

Percentage volwassenen dat matige of ernstige geluidshinder van buren <50 km/uur ervaart