Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geluidshinder van bedrijven/industrie: % volwassenen

Percentage volwassenen dat ernstige geluidshinder van bedrijven/industrie ervaart