Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geluidshinder van vliegverkeer: % volwassenen

Percentage volwassenen dat ernstige geluidshinder van vliegverkeer ervaart