Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geluidshinder van wegverkeer >50 km/uur: % volwassenen

Percentage volwassenen dat ernstige geluidshinder van wegverkeer >50 km/uur ervaart