Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geluidshinder van wegverkeer >50 km/uur: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat ernstige geluidshinder van wegverkeer >50 km/uur ervaart