Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geluidshinder van wegverkeer <50 km/uur: % volwassenen

Percentage volwassenen dat ernstige geluidshinder van wegverkeer <50 km/uur ervaart