Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige geluidshinder van vliegverkeer: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat matige geluidshinder van vliegverkeer ervaart