Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geluidshinder van brommers/scooters: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat ernstige geluidshinder van brommers/scooters ervaart