Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige geluidshinder van brommers/scooters: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat matige geluidshinder van brommers/scooters ervaart