Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen geluidshinder van brommers/scooters: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat geen geluidshinder van brommers/scooters ervaart