Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen geluidshinder van wegverkeer <50 km/uur: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat geen geluidshinder van wegverkeer <50 km/uur ervaart