Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige geluidshinder van buren: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat matige geluidshinder van buren ervaart