Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen geluidshinder van buren: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat geen geluidshinder van buren ervaart