Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Meer geluidshinder door coronacrisis: % volwassenen

Percentage volwassenen dat meer geluidshinder ervaart door de coronacrisis