Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen slaapverstoring door buren: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat geen slaapverstoring door buren ervaart