Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige slaapverstoring door vliegverkeer: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat matige slaapverstoring door vliegverkeer ervaart