Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige slaapverstoring door wegverkeer <50 km/uur: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat ernstige slaapverstoring door wegverkeer <50 km/uur ervaart