Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen slaapverstoring door wegverkeer <50 km/uur: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat geen slaapverstoring door wegverkeer <50 km/uur ervaart