Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige slaapverstoring door wegverkeer >50 km/uur: % ouderen

Percentage ouderen dat ernstige slaapverstoring door wegverkeer >50 km/uur ervaart