Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige slaapverstoring door bedrijven/industrie: % ouderen

Percentage ouderen dat matige of ernstige slaapverstoring door bedrijven/industrie ervaart