Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige slaapverstoring door brommers/scooters: % ouderen

Percentage ouderen dat matige of ernstige slaapverstoring door brommers/scooters <50 km/uur ervaart