Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige slaapverstoring door buren: % ouderen

Percentage ouderen dat matige of ernstige slaapverstoring door buren <50 km/uur ervaart