Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige slaapverstoring door vliegverkeer: % ouderen

Percentage ouderen dat matige of ernstige slaapverstoring door vliegverkeer <50 km/uur ervaart