Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige slaapverstoring door wegverkeer <50 km/uur: % 65-plussers

Percentage ouderen dat matige slaapverstoring door wegverkeer <50 km/uur ervaart