Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen slaapverstoring door wegverkeer <50 km/uur: % 65-plussers

Percentage ouderen dat geen slaapverstoring door wegverkeer <50 km/uur ervaart